• INLANDSFRAKT

  Inlandsföretaget som löser dina transport- och fordonsproblem

  Vi är verksamma i Västerbottens inland med kontor i Åsele och Vilhelmina. I Åsele har vi också en stor modern verkstad för reparation av tunga fordon. Vår verkstad har ackreditering för släckning av 2:or och självklart är vi miljöcertifierade

 • VÅR VERKSTAD

  VÅR VERKSTAD
  I vår verkstad får du alltid hjälp av utbildad och kunnig personal. Vi kan erbjuda dig reparation i stora och moderna lokaler. Vi kan ge full service för lastbilar, bussar, traktorer, släpvagnar. Vi erbjuder också i mån av möjlighet service på personbilar.

  TRANSPORT

  TRANSPORT
  VI FINNS DÄR TRANSPORTERNA BEHÖVS. Vi täcker stora delar av Västerbottens inland och har åkare i flera kommuner inom regionen. Med en modern och ändamålsenlig fordonspark samt med ett väl utbyggt nät av samarbetspartners erbjuder vi flexibla transporttjänster.