Transport

Alltid nära till hands !

Vi täcker stora delar av Västerbottens inland och har åkare i flera kommuner inom regionen. Med en modern och ändamålsenlig fordonspark samt med ett väl utbyggt nät av samarbetspartners erbjuder vi flexibla transporttjänster.

Med våra ca: 90 fordon och maskiner hjälper vi våra kunder att transportera rundvirke, grus, flis, spån samt drift och underhåll sommar som vinter av vägar. I detta ingår bl.a. plogning, sandning, underhållsgrusning och hyvling m.m. Dessutom har vi fjärrbilar som arbetar över hela landet !

Vi håller hela inlandet rullande !

Skog och Timmer

Med 40 st skogsfordon är Inlandsfrakt den största transportören inom skogsnäringen i regionen. I stort sett samtliga befraktare är våra uppdragsgivare,
SCA, Holmen Skog, SveaSkog, Norrskog och Norra Skogsägarna för att nämna några. Vi transporterar ca 1,3 miljoner kubik rundvirke per år.

Vi arbetar aktivt för hög kvalitet i nära kontakt med befraktarna, lyssnar till deras önskemål om bl.a. leveranssäkerhet och ”just in time”- transporter. Utbildning av chaufförer i ”Heavy Eco driving” ser vi som mycket viktigt för att spara på fossila bränslen och värna om vår miljö.

Om du möter en rundvirkesbil kan det mycket väl vara en bil från Inlandsfrakt AB.

Täkter – Berg och Morän

Inlandsfrakt levererar material från egna grus och bergtäkter. 1 morän, 4 berg och 2 åsgrustäkter.

Flis, bio och fjärrtransporter

4 bilar som levererar Flis & Biobränsle åt sågverk samt värmeverk.
Vi har daglig trafik till stora delar av vårt avlånga land, från Luleå i norr till Malmö i söder. I vår fordonspark finns 2 st fjärrekipage med skåp.

Anläggning

Inom anläggningssektorn står vi idag väl rustade för såväl stora som små uppdrag. Vi utför snö- och sandningsuppdrag på det allmänna vägnätet under vinterhalvåret. Med ca. 35 st lastbilar transporterar vi stora mängder grusmaterial till förstärkningsarbeten på vägnätet under sommarhalvåret. Med våra last- och grävmaskiner utför vi uppdrag för såväl stora som små kunder. Svevia, PEAB, NCC och Skanska är några.

I samtliga kommuner som vi verkar inom har vi etablerat grustäkter från vilka vi levererar natur och förädlat grusmaterial. Denna verksamhet kräver idag stor miljöhänsyn. Därför är vi sedan flera år både kvalitet- och miljösäkrade.

Comments are closed